Skriftlig fråga 6/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  6/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Andreas Kanborg

2024-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Var har regeringen för beredskap och vision för att förbättra möjligheten till lönsam odling?

 

 

Enligt information som kommit till min kännedom har möjligheterna till lönsam odling och försäljning av bland annat oljeväxter och havre minskat. En sådan situation är bekymmersam och påverkar de lokala odlarnas möjligheter till att bedriva en lönsam verksamhet. I en orolig värld är självförsörjningen och ett småskaligt, lokalt och framgångsrikt jordbruk viktigare än någonsin.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vad har regeringen för beredskap och åtgärder att nyttja då det gäller att förbättra och underlätta för odlarnas möjlighet till lönsamhet och samtidigt uppfylla de krav som finns gällande växtodlingsföljd?

 

 

Mariehamn den 13 mars 2024

 

 

 

Andreas Kanborg