Var har regeringen för beredskap och vision för att förbättra möjligheten till lönsam odling?

Skriftlig fråga SF 6/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vad regeringen har för beredskap och åtgärder att nyttja då det gäller att förbättra och underlätta för odlarnas möjlighet till lönsamhet och samtidigt uppfylla de krav som finns gällande växtodlingsföljd?

Åtgärder