Skriftlig fråga 8/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 8/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2024-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


ÅHS bokningssystem försvårar kontakten med hälso- och sjukvården.

 

 

Digitalisering och effektivering är bra men inte när det sker på bekostnad av en försämrad kommunikation mellan ÅHS och ålänningarna. Allt fler både äldre och yngre påtalar att de inte längre själva kan boka och avbeställa tider då de inte klarar av att hantera den ” sifferexercis” som krävs i samband med bokning/avbokning på telefon.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att de vårdsökande på ett enkelt sätt ska kunna välja att antingen tala med en sköterska eller en digitalsvarare vid kontakt med ÅHS?

 

 

Mariehamn den 18 mars 2024

 

 

Veronica Thörnroos