ÅHS bokningssystem försvårar kontakten med hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga SF 8/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att de vårdsökande på ett enkelt sätt ska kunna välja att antingen tala med en sköterska eller en digitalsvarare vid kontakt med ÅHS?

Åtgärder