Skriftlig fråga 8/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  8/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-09-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nu behövs politisk handlingskraft gällande skattegränsproblematiken

 

 

Skattegränsproblematiken har ytterligare försämrat våra företags export- och importmöjligheter vilket har negativ påverkan på den åländska konkurrenssituationen och attraktionskraften. Målbilden att osynliggöra skattegränsen har funnits länge, men de politiska framgångarna ter sig ytterst begränsade. Innovativa tekniska lösningar behövs vilket kräver aktiv diplomati i riket och EU.  

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur ser landskapsregeringens tidsplan, målbild och innehåll ut i arbetet med skattegränsproblematiken och som nu ställer höga krav på politisk handlingskraft?

 

 

Mariehamn den 20 september 2021

 

 

John Holmberg