Nu behövs politisk handlingskraft gällande skattegränsproblematiken

Skriftlig fråga SF 8/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder