Skriftlig fråga 9/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 9/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Holmberg

2024-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Möjliggörande av fritidsfiske av lax

 

Den 24 april meddelade LR och EU-kommissionen att allt riktat laxfiske i Östersjön förbjuds och att fritidsfiske därigenom också är förbjudet. Laxtrollingen är en viktig säsongsförlängare och fritidsaktivitet på Åland. Detta får stora negativa ringeffekter för det åländska näringslivet.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att åter möjliggöra fritidsfiske av lax?

 

 

 

 

Mariehamn den 24 april 2024

 

 

 

 

 

 

Anders Holmberg