Möjliggörande av fritidsfiske av lax

Skriftlig fråga SF 9/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka åtgärder landskapsregeringen avser vidta för att åter möjliggöra fritidsfiske av lax?

Åtgärder