Social- och miljöutskottets betänkande 1/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2002-2003

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2003-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Förevisning för allmänheten av djur som tillhör vilda arter

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 12/2002-2003

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att nya regler om förevisning av djur som tillhör vilda arter införs i djurskyddslagen. De föreslagna reglerna innebär en anpassning till Europeiska gemenskapens direktiv om hållande av vilda djur i djurparker. Syftet med de nya reglerna är att de skall leda till ett stärkt skydd för djur som förevisas för allmänheten och en ökad medveten­het om värdet av att vilda djurarter bevaras.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till motiveringarna i landskapsstyrelsens framställning anser utskottet att lagförslaget kan antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 mars 2003 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Sune Eriksson och extra lagberedaren Sara Takamatsu.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Ulf Andersson samt ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

 

Mariehamn den 13 mars 2003

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson