Förevisning för allmänheten av djur som tillhör vilda arter

Lagförslag FR 12/2002-2003 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: djur, djurpark, djurskydd, vilda djur, djurart, Sidhänvisning: 66, 67, 71, 74, 76, Berörda lagar: ll om ändring av djurskyddslagen för landskapet åland


Åtgärder