Social- och miljöutskottets betänkande 1/2019-2020

Tillhör ärendet: Ändring av vattenlagen
Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2019-2020

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2019-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av vattenlagen

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregering föreslår ändringar i vattenlagen med beaktande av unionslagstiftningen. Ändringarna utgör inte i grunden någon ändring i sak. Syftet är att med lagtekniska ändringar tydliggöra genomförandet i land-skapet av det så kallade marindirektivet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 december 2019 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Helena Blomqvist och vattenbiologen Mikael Wennström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland,  Simon Holmström, Jesper Josefsson och Simon Påvals.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 12 december 2019

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand