Social- och miljöutskottets betänkande 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2022-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger

·      Landskapsregeringens lagförslag LF nr 4/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i blankettlagen om handikappservice och blankettlagen om specialomsorger för att behålla nuvarande rättsläge gällande även efter ändringar som träder i kraft i riket den 1 januari 2023.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar i lagförslaget föreslår utskottet att lagförslagen antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2022 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson, specialsakkunniga Gunilla Lindqvist och vikarierande lagberedaren Linda Nyholm.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, ledamöterna Stellan Egeland, Jesper Josefsson och Simon Påvals samt ersättarna Jan Salmén och Tage Silander. 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2022

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand