Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger

Lagförslag LF 4/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i blankettlagen om handikappservice och blankettlagen om specialomsorger för att behålla nuvarande rättsläge gällande även efter ändringar som träder i kraft i riket den 1 januari 2023.
Landskapsregeringen ser gärna att lagtingsbehandlingen samt den efterföljande lagstiftningskontrollen kan ske i brådskande ordning så att de föreslagna landskapslagarna kan träda i kraft den 1 januari 2023.


Åtgärder