Social- och miljöutskottets betänkande 11/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2001-2002

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2001-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av 2 § blankettlagen om utkomststöd

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 26/2001-2002

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att 2 § blankettlagen om utkomststöd ändras så att endast en del av barnbidraget beaktas som disponibel inkomst för barnfamiljer som beviljas utkomststöd.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till motiveringarna i landskapsstyrelsens framställning konstaterar utskottet att lagförslaget kan antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 maj 2002 remitterat framställningen till social- och miljöutskottet.

 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Ulf Andersson samt ledamöterna Raija-Liisa Eklöw, Sune Mattsson, Danne Sundman och Lasse Wiklöf.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 september 2002

 

 

Ordförande

 

 

Ulf Andersson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson