Social- och miljöutskottets betänkande 1/2018-2019

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-11-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd

·       Åtgärdsmotion nr 4/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I lagtingsledamot Stephan Toivonens åtgärdsmotion föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att redan under sommaren 2017 inleda utvärderingen av den nya landskapslagen om hemvårdsstöd såväl när det gäller kostnaderna som effekterna mot bakgrund av de syften, som lagstiftaren hade.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att åtgärdsmotionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Den nya landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd trädde i kraft den 1 januari 2016. För att kunna bedöma om syftet med en lag uppnåtts krävs ett tillräcklig omfattande faktaunderlag, vilket inte enligt utskottet hade varit fallet om utvärderingen av den nya landskapslagen om hemvårdsstöd hade inletts redan under sommaren 2017. I landskapsregeringens förslag till budget för landskapet Åland 2019 framgår att landskapsregeringen avser att genomföra en utvärdering av landskapslagen om hemvårdsstöd under år 2019. Utskottet konstaterar således att den utvärdering av landskapslagen om hemvårdsstöd som motionären efterlyser kommer att genomföras och föreslår därför att motionen förkastas. 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve och avdelningschefen Bengt Michelsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotionen nr 4/2016-2017.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 november 2018

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand