Utvärdering av den nya lagen om hemvårdsstöd

Åtgärdsmotion MOT 4/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åtgärdsmotion, hemvårdsstöd, utvärdering


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser