Social- och miljöutskottets betänkande 13/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2010-2011

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2011-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Behörig myndighet för djursjukdomar

·       Landskapsregeringens framställning nr 23/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapet har förvaltningsbehörigheten för smittsamma sjukdomar hos husdjur. Landskapsregeringen föreslår att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utpekas som behörig myndighet i de fall där en kommunal veterinär utpekas som behörig enligt rikslagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos husdjur.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i enlighet med framställningen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att framställningen främst är en kodifiering av praxis och tillstyrker förslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 maj 2011 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Helena Blomqvist och hygienikern Ketzia Karring från ÅMHM.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, vice ordföranden Henry Lindström, medlemmarna Carina Aaltonen och Sirpa Eriksson samt ersättaren Gun Carlson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

                      att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget                                     i den lydelse det har i framställningen.

 

 

 

 

Mariehamn den 26 maj 2011

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte