Behörig myndighet för djursjukdomar

Lagförslag FR 23/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: djur, sjukdom, djursjukdom, myndighet, miljö, hälsoskydd, miljömyndighet, myndighet, hälsoskyddsmyndighet
Berörda lagar: ll om ändring av 1 § ll om ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård