Social- och miljöutskottets betänkande 17/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2016-2017

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2017-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om energieffektivitet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 33/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapslagen om energieffektivitet föreslås ändrad med anledning av de ändringar som gjorts av rikets energieffektivitetslag, som tillämpas som blankettlag på Åland.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 augusti 2017 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 31 augusti 2017

 

 

Ordförande

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand