Social- och miljöutskottets betänkande 3/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2020-2021

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2020-12-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Blankettlag om sjuk- och invalidpension

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Lagförslaget gäller en landskapslag av blankettnatur som förlänger giltighetstiden för en rikslag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. Lagförslaget föranleds av en tidigare förlängning av giltighetstiden för rikslagen och är av teknisk natur.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 december 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Sören Silverström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Simon Holmström,  Simon Påvals och Wille Valve.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 15 december 2020

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand