Blankettlag om sjuk- och invalidpension

Lagförslag LF 11/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Lagförslaget gäller en landskapslag av blankettnatur som förlänger giltighetstiden för en rikslag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete. Lagförslaget föranleds av en tidigare förlängning av giltighetstiden för rikslagen och är av teknisk natur.


Åtgärder