Social- och miljöutskottets betänkande 3/2015-2016

Tillhör ärendet: Konsumentsäkerhet
Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2015-2016

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2016-01-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Konsumentsäkerhet

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet. De föreslagna ändringarna innebär att de förvaltningsuppgifter som enligt rikslagstiftningen om konsumentsäkerhet, leksakers säkerhet samt underrättelser till Europeiska kommissionen om marknadskontrollen av vissa produkter i riket ankommer på statens myndigheter på Åland ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas oförändrat.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 januari 2016 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, miljöskyddsinspektören Eeva Axelsson från ÅMHM, lagberedaren Mathias Lundqvist och miljöingenjören Mia Westman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

Mariehamn den 26 januari 2016

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand