Social- och miljöutskottets betänkande 4/2021-2022

Tillhör ärendet: Inspektioner av fartygsavfall
Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2021-2022

 

Datum

 

Social-och miljöutskottet

2022-05-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Inspektioner av fartygsavfall

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg ändras med en paragraf om inspektioner för att uppfylla kraven i fartygsavfallsdirektivet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar i lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 11 maj 2022 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 17 maj 2022

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand