Inspektioner av fartygsavfall

Lagförslag LF 17/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg ändras med en paragraf om inspektioner för att uppfylla kraven i fartygsavfallsdirektivet.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Infrastruktur och trafik m.m.