Social- och miljöutskottets betänkande 5/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2017-2018

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2018-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Organisering av den prehospitala akutsjukvården

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 9/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård och räddningslagen för landskapet Åland.

     I landskapslagen om hälso- och sjukvård införs en bestämmelse enligt vilken den prehospitala akutsjukvården kan ordnas genom samarbetsavtal med det kommunala räddningsväsendet eller genom att den anskaffas av någon annan serviceproducent. Samtidigt införs en hänvisning till den nya bestämmelsen i räddningslagen. Ändringarna klargör att Ålands hälso- och sjukvård även i fortsättningen kan samarbeta med Mariehamns stads räddningsverk om de prehospitala akutsjukvårdstjänsterna.

     Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har inga invändningar mot de föreslagna lagarna och föreslår därför att lagtinget antar dem utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2018 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, fältchefen Tom Göstas från Räddningsverket, räddningschefen Thomas Mattsson från Räddningsverket och vikarierande lagberedningschefen Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund,  Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 20 mars 2018

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand