Organisering av den prehospitala akutsjukvården

Lagförslag LF 9/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hälsovård, sjukvård, prehospitala, akutsjukvård, räddningslag, hälso- och sjukvård
Berörda lagar: ll om hälso- och sjukvården
ll om ändring av räddningslagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård