Social- och miljöutskottets betänkande 5/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2021-2022

 

Datum

 

Social-och miljöutskottet

2022-09-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social-och miljöutskottets betänkande

Ändring av blankettlagen om utkomststöd

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en teknisk ändring görs i blankettlagen om utkomststöd så att ändringar i rikslagen om utkomststöd som träder i kraft i riket den 1 januari 2023 inte ska gälla på Åland. Det föreslås även att en föråldrad bestämmelse i blankettlagen upphävs.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar i lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 augusti 2022 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Annette Holmberg-Jansson, lagberedaren Alexandra Favorin och specialssakkunniga Cindi Portin.     

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Simon Holmström, Jesper Josefsson, Simon Påvals och Wille Valve. 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

    

Mariehamn den 6 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand