Ändring av blankettlagen om utkomststöd

Lagförslag LF 21/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en teknisk ändring görs i blankettlagen om utkomststöd så att ändringar i rikslagen om utkomststöd som träder i kraft i riket den 1 januari 2023 inte ska gälla på Åland. Det föreslås även att en föråldrad bestämmelse i blankettlagen upphävs.
Avsikten är att ändringarna i blankettlagen ska träda i kraft den 1 januari 2023, varför ärendet behöver behandlas skyndsamt.


Åtgärder