Social- och miljöutskottets betänkande 6/2012-2013

Tillhör ärendet: Utvinningsavfall
Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2012-2013

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2013-05-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Utvinningsavfall

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 16/2012-2013

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd och en landskapslag om ändring av räddningslagen. Genom lagförslagen införs bestämmelser som bemyndigar landskapsregeringen att anta bestämmelser om utvinningsavfall i förordningar.

    

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslagen antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 april 2013 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Helena Blomqvist och miljöingenjören Mona Kårebring-Olsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt ledamöterna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen utan ändringar.

 

 

 

Mariehamn den 2 maj 2013

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson