Social- och miljöutskottets betänkande 7/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2006-2007

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2007-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

·      Landskapsregeringens framställning nr 26/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en ny paragraf intas i landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. Landskapslagen antogs tidigare i år av lagtinget. Republikens president förordnade dock att lagens 12 § om grunderna för de avgifter som uppbärs av personer som inte har hemort i landskapet skulle förfalla. Med hänvisning till detta föreslås en ny 12 § som till sitt materiella innehåll motsvarar den som förordnades att förfalla, men som är formulerad så att den uppfyller grundlagens krav.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i enlighet med landskapsregeringens framställning.

 

Utskottets synpunkter

 

Med hänvisning till motiveringarna i framställningen föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 juni 2007 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Åke Mattsson, ledamöterna Leo Sjöstrand och Göte Winé samt ersättaren Gun Carlson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat

__________________

 

 

Mariehamn den 1 juni 2007

 

 

Ordförande

 

 

Åke Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson