Social- och miljöutskottets betänkande 7/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2018-2019

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2019-08-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 29/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ett förfarande för att kontrollera om frivilliga som deltar i verksamhet bland minderåriga har brottslig bakgrund. Landskapslagen är av blankettnatur och kompletterar den sedan år 2004 gällande landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn. Blankettlagen möjliggör att föreningar och andra organisatörer av frivilliguppdrag på Åland efter samtycke kan få straffregisterutdrag från Rättsregistercentralen före organisatören tilldelar den frivillige uppdrag där denne kommer i personlig kontakt med minderåriga.

     Landskapsregeringen föreslår att lagen träder i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad form.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 juni 2019 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve, avdelningschefen Bengt Michelsson och lagberedaren Sören Silverström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Carina Aaltonen,

viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Fredrik Fredlund, Igge Holmberg, Annette Holmberg-Jansson, Torsten Sundblom och Pernilla Söderlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 29 augusti 2019

 

 

Ordförande

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson