Social- och miljöutskottets betänkande 8/2011-2012

Tillhör ärendet: Höjt utkomststöd
Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2011-2012

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2012-09-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Höjt utkomststöd

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 20/2011-2012

 

Landskapsregeringens förslag

 

Genom lagförslaget höjs grunddelen i utkomststödet så att personer som beviljas stödet på kort sikt ska kunna få sin försörjning ordnad och på längre sikt ges bättre möjlighet att klara sig på egen hand. Grunddelen är störst för ensamboende och ensamförsörjare. Höjningen för denna grupp föreslås bli 38,71 euro per månad så att grunddelen höjs från 444,93 euro per månad till 483,64 euro per månad. Grunddelen för övriga grupper av stödtagare höjs med lägre belopp. För den grupp som får den lägsta höjningen, barn under tio år, uppgår höjningen till 25,55 euro per månad. Övriga grupper ligger däremellan.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar till lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 september 2012 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Carina Aaltonen, socialdirektören Susanne Lehtinen vid Mariehamns stad och socialvårdsbyråchefen Alexandra Oxman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Christian Beijar, viceordföranden Åke Mattsson samt medlemmarna John Hilander, Runar Karlsson, Sara Kemetter och Torsten Sundblom samt ersättaren Igge Holmberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 4 september 2012

 

 

Ordförande

 

 

Christian Beijar 

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson