Höjt utkomststöd

Lagförslag LF 20/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utkomststöd, ensamförsörjare, ensamboende, barn,
Berörda lagar: ll om ändring av 2 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomststöd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning