Stora utskottets betänkande 3/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2010-2011

 

Datum

 

Stora utskottet

2011-06-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ny lag om radio- och televisionsverksamhet

·       Kulturutskottets betänkande nr 5/2010-2011

·       Landskapsregeringens framställning nr 17/2010-2011

 

 

INNEHÅLL

Ärendets andra behandling. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Ärendets andra behandling

 

Vid lagförslagets andra behandling har lagtinget inte oförändrat godkänt kulturutskottets förslag i ärendet. Lagtinget har därför enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen remitterat ärendet till stora utskottet för fortsatt behandling. Med anledning härav har utskottet behandlat ärendet och konstaterat att lagtinget beslutat att 28 § 1 mom. i landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet erhåller följande lydelse:

 

28 §

     För innehav av en anordning som huvudsakligen är avsedd att användas som televisionsmottagare betalas en årlig avgift i enlighet med vad landskapsregeringen närmare bestämmer. Landskapsregeringen har härvid rätt att bestämma om befrielse från skyldigheten att betala avgift.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utskottet har beslutat omfatta förslaget i den lydelse det fått genom lagtingets beslut.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 juni 2011 inbegärt stora utskottets yttrande över lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Gun Carlson samt ledamöterna Gunnar Jansson, Roger Slotte, Leo Sjöstrand, Torsten Sundblom, Runar Karlsson, Barbro Sundback och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i kulturutskottets betänkande ingående första lagförslaget så att lagförslagets 28 § 1 mom. erhåller den lydelse det fått genom lagtingets beslut vid lagförslagets andra behandling.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 juni 2011

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson 

 

 

Sekreterare

Pehr Karlström