Stora utskottets betänkande 4/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2001-2002

 

Datum

 

Stora utskottet

2002-10-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Kommunalbeskattning av samfund i anslutning till tonnagebeskattningen

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 15/2001-2002

·      Näringsutskottets betänkande nr 16/2001-2002

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har beslutat omfatta näringsutskottets förslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 maj 2002 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört riksdagsman Gunnar Jansson, verkställande direktören Göran Lindholm samt landshövding Peter Lindbäck.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Barbro Sundback, vice ordföranden Harriet Lindeman, ledamöterna Ulf Andersson, Raija-Liisa Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson, Bert Häggblom och Lotta Wickström-Johansson samt ersättaren Christer Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i enlighet med näringsutskottets förslag.

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den  14 oktober 2002

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström