Stora utskottets betänkande 4/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2010-2011

 

Datum

 

Stora utskottet

2011-09-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård

·       Social- och miljöutskottets betänkande nr 15/2010-2011

·       Landskapsregeringens framställning nr 28/2010-2011

 

 

INNEHÅLL

Ärendets andra behandling. 1

Utskottets beslut 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Ärendets andra behandling

 

Vid lagförslagets andra behandling har lagtinget inte oförändrat godkänt social- och miljöutskottets förslag i ärendet. Lagtinget har därför enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen remitterat ärendet till stora utskottet för fortsatt behandling. Med anledning härav har utskottet behandlat ärendet och konstaterat att lagtinget beslutat att 8 § 1 mom. i landskapslagen om hälso- och sjukvård erhåller följande lydelse:

 

8 §

     Styrelsen ska anta ett reglemente för Ålands hälso- och sjukvård. (Uteslutning).

     (2 mom. lika som i social- och miljöutskottets betänkande).

 

Utskottets beslut

 

Utskottet har beslutat föreslå att förslaget till 8 § 1 mom. i landskapslagenom hälso- och sjukvård erhåller den lydelse lagrummet har i social- och miljöutskottets betänkande.

     Beslutet har fattats efter omröstning (7-3). Beslutet har biträtts av ordföranden Anders Eriksson, ledamöterna Gunnar Jansson, Leo Sjöstrand, Jörgen Strand, Barbro Sundback och Torsten Sundblom samt ersättaren Ulla-Britt Dahl.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 september 2011 inbegärt stora utskottets yttrande över lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Gun Carlson samt ledamöterna Gunnar Jansson, Roger Slotte, Leo Sjöstrand, Torsten Sundblom, Runar Karlsson, Barbro Sundback och Jörgen Strand samt ersättaren Ulla-Britt Dahl.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i social- och miljöutskottets betänkande ingående första lagförslaget så att lagförslagets 8 § 1 mom. erhåller den lydelse det fått enligt social- och miljöutskottets betänkande.

 

 

__________________

 

Mariehamn den 26 september  2011

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson 

 

 

Sekreterare

Pehr Karlström