Ny landskapslag om hälso- och sjukvård

Lagförslag FR 28/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hälsovård, sjukvård, hälso- och sjukvård, socialvård, vård
Berörda lagar: ll om hälso- och sjukvård
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård