Talmanskonferensens framställning 1/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING  nr  1/2001-2002

 

Datum

Arkivbeteckning

Talmanskonferensen

2001-11-05

tmk0120012002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Talman Viveka Erikssons anhållan om befrielse från uppdragen som ersättare i finansutskottet och stora utskottet

 

I N N E H Å L L

Motivering. 1

Förslag. 1

 

 

Motivering

 

Talman Viveka Eriksson har i skrivelse av den 5 november 2001 anhållit om att bli befriad från sina uppdrag som ersättare i finansutskottet och stora utskottet.

 

 

Talmanskonferensen tillstyrker att talman Viveka Erikssons anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottens ledamöter är valda till utgången av lagtingets mandatperiod 1999-2003. Beviljas anhållan sker enligt 68a § arbetsordningen fyllnadsval till uppdraget med kandidatlistor för återstoden av mandattiden.

 

Förslag

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget besluter befria talman Viveka Eriksson från uppdragen som ersättare i finansutskottet och stora utskottet, räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

 

 

Mariehamn den 5 november 2001

 

 

Vicetalman

 

 

Christer Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson