Talmanskonferensens framställning 1/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

Framställning nr 1/2005-2006

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2005-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talman Barbro Sundbacks anhållan om befrielse från utskottsuppdrag

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

 

Motivering

 

Talman Barbro Sundback har i skrivelse av den 1 november 2005 anhållit om att bli befriad från sitt uppdrag som medlem i stora utskottet.

 

Talmanskonferensen tillstyrker att talman Barbro Sundbacks anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottens ledamöter är valda till utgången av lagtingets mandatperiod 2003-2007. Beviljas anhållan sker enligt 68a § arbetsordningen fyllnadsval till uppdraget med kandidatlistor för återstoden av mandattiden.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget besluter befria talman Barbro Sundback från uppdraget som medlem i stora utskottet, räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 november 2005

 

 

Vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson