Talmanskonferensens framställning 1/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2012-2013

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2013-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamoten Petri Carlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamoten Petri Carlsson har i en skrivelse av den 15 januari 2013 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i justeringsutskottet.

     Enligt arbetsordningens 20 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.

     Talmanskonferensen, som konstaterar att lagtingsledamoten Petri Carlsson är vald ledamot i finans- och näringsutskottet, tillstyrker att anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2011-2015. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Petri Carlsson från hans uppdrag som medlem i justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 4 mars 2013

 

 

Talman

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson