Talmanskonferensens framställning 1/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2023-2024

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2023-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag

 

 

Motivering

 

Vicetalman Liz Mattsson har i en skrivelse av den 7 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som vicetalman.

Andra vicetalman Marcus Måtar har i en skrivelse av den 7 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som andra vicetalman.

Lagtingsledamoten Nina Fellman har i en skrivelse av den 4 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson har i en skrivelse av den 7 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden.

Lagtingsledamoten Jessy Eckerman har i en skrivelse av den 8 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i lag- och kulturutskottet.

Lagtingsledamoten Wille Valve har i en skrivelse av den 8 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i lag- och kulturutskottet.

Lagtingsledamoten Stellan Egeland har i en skrivelse av den 4 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i social- och miljöutskottet.

Lagtingsledamoten Jörgen Gustafsson har i en skrivelse av den 5 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i social- och miljöutskottet.

Lagtingsledamoten Anders Holmberg har i en skrivelse av den 8 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i social- och miljöutskottet.

Lagtingsledamoten Mika Nordberg har i en skrivelse av den 8 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ersättare i social- och miljöutskottet.

 

Lagtingsledamoten Marcus Måtar har i en skrivelse av den 8 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ersättare i social- och miljöutskottet.

Lagtingsledamoten Wille Valve har i en skrivelse av den 8 december 2023 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i Nordiska rådet.

     Enligt arbetsordningens 20 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.
     Talmanskonferensen konstaterar att motsvarande anhållan tidigare har beviljats ledamöter som även har andra uppdrag än utskottsuppdrag. Talmanskonferensen tillstyrker därför att anhållan beviljas Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdragen för återstoden av mandatperioderna.

 Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria vicetalman Liz Mattsson från uppdraget som vicetalman för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria andra vicetalman Marcus Måtar från uppdraget som andra vicetalman för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamöterna Nina Fellman och Jörgen Pettersson från sina uppdrag som medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamöterna Jessy Eckerman och Wille Valve från sina uppdrag som medlemmar i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas,

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamöterna Stellan Egeland Jörgen Gustafsson och Anders Holmberg från sina uppdraget som medlemmar i social- och miljöutskottet samt lagtingsledamöterna Mika Nordberg och Marcus Måtar som ersättare i social- och miljöutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Wille Valve från uppdraget som medlem i Nordiska rådet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 december 2023

 

 

Talman

 

Ingrid Zetterman

 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson