Talmanskonferensens framställning 2/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2003-2004

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2003-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ltla Ragnar Erlandssons, Britt Lundbergs och Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

 

Motivering

 

Ltla Ragnar Erlandsson, Britt Lundberg och Veronica Thörnroos har i skrivelser av den 28 november 2003 anhållit om att befrias från  uppdrag som ersättare i utskott,

·        ltl Erlandsson från sitt uppdrag som ersättare i kulturutskottet,

·        ltl Lundberg från sitt uppdrag som ersättare i social- och miljöutskottet och

·        ltl Thörnroos från sina uppdrag som ersättare i finansutskottet och stora utskottet.

     I samtliga fall är motiveringen att möjliggöra en omreglering av respektive utskotts sammansättning.    

     Enligt 18 § arbetsordningen ankommer det på lagtinget att pröva om utskottsledamot kan befrias från utskottsuppdrag.

     Talmanskonferensen tillstyrker att anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2003-2007. Beviljas anhållan sker fyllnadsval med kandidatlistor enligt 68a § arbetsordningen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget beslutar befria ltl Ragnar Erlandsson från hans uppdrag som ersättare i kulturutskottet, ltl Britt Lundberg från hennes uppdrag som ersättare i social- och miljöutskottet och ltl Veronica Thörnroos från hennes uppdrag som ersättare i finansutskottet och stora utskottet, i samtliga fall   räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 1 december 2003

 

 

Talman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson