Talmanskonferensens framställning 2/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2023-2024

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2024-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ltl Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

 

 

Motivering

 

Ltl Liz Mattsson har i en skrivelse till lagtinget av den 8 januari 2024 anhållit om befrielse från sitt uppdrag som lagtingsledamot för perioden 4.3.2024 - 23.6.2024 på grund av föräldraledighet.

     Enligt 10 § lagtingsordningen kan lagtinget på begäran av en lagtingsledamot bevilja denne befrielse från uppdraget som lagtingsledamot för en bestämd tid eller för den återstående mandattiden, om lagtinget anser att det finns en godtagbar orsak till detta. Enligt praxis har bland annat långvarig sjukdom, utnämning till vissa offentliga tjänster och föräldraledighet ansetts vara godtagbara skäl liksom då en lagtingsledamot framhåller andra tvingande skäl som kan omöjliggöra eller avsevärt försvåra deltagande i lagtingsarbetet.

     Talmanskonferensen bedömer att lagtingsledamoten Liz Mattsson anfört sådana skäl som kan godkännas och föreslår att hennes anhållan bifalls.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget godkänner lagtingsledamoten Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot för perioden 4.3.2024 - 23.6.2024.

 

 

 

Mariehamn den 15 januari 2024

 

 

Talman

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson