Talmanskonferensens framställning 3/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

Framställning nr 3/2008-2009

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2009-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamoten Gun Carlsons anhållan om befrielse från uppdraget som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamoten Gun Carlson  har i skrivelse av den 8 september 2009 anhållit om att bli befriad från sitt uppdrag som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden.

 

Talmanskonferensen tillstyrker att lagtingsledamoten Gun Carlsons anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att nämndens ledamöter är valda till utgången av lagtingets mandatperiod 2007-2011. Beviljas anhållan sker enligt 68a § arbetsordningen fyllnadsval till uppdraget med kandidatlistor för återstoden av mandattiden.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget besluter befria lagtingsledamoten Gun Carlson  från uppdraget som medlem i självstyrelsepolitiska nämnden, räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 september 2009

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson