Talmanskonferensens framställning 3/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2023-2024

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2024-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdraget som talman

 

 

Motivering

 

Talman Veronica Thörnroos har i en skrivelse till lagtinget av den 4 mars 2024 anhållit om befrielse från sitt uppdrag som talman.

     Enligt 10 § lagtingsordningen kan lagtinget på begäran av en lagtingsledamot bevilja denne befrielse från uppdraget som talman för en bestämd tid eller för den återstående mandattiden, om lagtinget anser att det finns en godtagbar orsak till detta.

     Talmanskonferensen konstaterar att motsvarande anhållan tidigare har beviljats ledamöter som även har andra uppdrag än utskottsuppdrag. Talmanskonferensen tillstyrker därför att anhållan beviljas. Om anhållan beviljas sker fyllnadsval till uppdraget för återstoden av mandatperioden, det vill säga återstoden av lagtingsåret.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget godkänner talman Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdraget som talman för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

 

 

Mariehamn den 4 mars 2024

 

 

Talman

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson