Talmanskonferensens framställning 4/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 4/2001-2002

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2002-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Ltl Britt Lundbergs anhållan om befrielse från utskottsuppdrag

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

 

Motivering

 

Ltl Britt Lundberg har i skrivelse av den 9 september 2002 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i stora utskottet.

     Enligt 18 § arbetsordningen ankommer det på lagtinget att pröva om utskottsledamot kan befrias från utskottsuppdrag.

     Talmanskonferensen tillstyrker att anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är vald för lagtingets återstående mandatperiod. Beviljas anhållan sker fyllnadsval med kandidatlistor enligt 68a § arbetsordningen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget beslutar bevilja ltl Britt Lundberg befrielse från hennes uppdrag som medlem i stora utskottet räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 9 september 2002

 

 

Vice talman

 

 

Christer Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson