Talmanskonferensens framställning 4/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 4/2023-2024

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2024-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talman Jörgen Pettersson anhållan om befrielse från uppdraget som ledamot i lag- och kulturutskottet

 

 

Motivering

 

Talman Jörgen Pettersson har i en skrivelse till lagtinget av den 12 mars 2024 anhållit om befrielse från sitt uppdrag som ledamot i lag- och kulturutskottet.

     Enligt arbetsordningens 27 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som ledamoten har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.

     Talmanskonferensen tillstyrker att anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2023-2027. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget.

    

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria talman Jörgen Pettersson från hans uppdrag som medlem i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2024

 

 

Talman

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson