ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 100 av totalt 656 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 14/2023-2024 Nygamla krav på användning av vinterdäck på tunga fordon
LF 13/2023-2024 Åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser (AxQF)
LF 12/2023-2024 Reviderad lag om utsläppshandel
LF 11/2023-2024 Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
LF 10/2023-2024 Ändring av blankettlagen om utkomststöd
LF 9/2023-2024 Ny yrkeshögskolelag
LF 8/2023-2024 Miljöskadeavgifter
LF 7/2023-2024 Frysning och indexering av bostadsbidraget
LF 6/2023-2024 Ändring av studiestödslagen
LF 5/2023-2024 Regler om arvode och ersättning vid föräldraledighet för medlemmar av Ålands landskapsregering
LF 4/2023-2024 Ändring av fastighetsskattelagen
LF 3/2023-2024 Upphävande av landskapslagen om vinstskatt inom elbranschen
LF 2/2023-2024 Ändringar i kommunalbeskattningen 2024
LF 1/2023-2024 Privat hälso- och sjukvård
LF 41/2022-2023 Behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten
LF 40/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
LF 39/2022-2023 Ny skyddshemslag
LF 38/2022-2023 Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter
LF 37/2022-2023 Landskapet Ålands pensionsfond
LF 36/2022-2023 Ändring av tobakslagen gällande upphettade tobaksvaror
LF 35/2022-2023 Ändring av blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård
LF 34/2022-2023 Könsneutral lagstiftning kring graviditet
LF 33/2022-2023 Ändring av vattenlagen
LF 32/2022-2023 Förnyad klientavgiftslag
LF 31/2022-2023 Ett finanspolitiskt ramverk
LF 30/2022-2023 Enmansmyndigheter
LF 29/2022-2023 Anpassad kommunal avfallshantering
LF 28/2022-2023 Ändring av elmarknadslagstiftningen
LF 27/2022-2023 Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
LF 26/2022-2023 Näringsrätt och näringstillstånd
LF 25/2022-2023 Komplettering av landskapslagen om ekologisk produktion
LF 24/2022-2023 Ändring av högskolelagen
LF 23/2022-2023 Ny blankettlag om livsmedel
LF 22/2022-2023 En temporär höjning av maximala boendeutgifter i lagen om allmänt bostadsbidrag
LF 21/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
LF 20/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
LF 19/2022-2023 Dricksvattenkvalitet
LF 18/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel
LF 17/2022-2023 Ändringar i beskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare
LF 16/2022-2023 Byggnaders energiprestanda och energieffektivitet med anledning av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen
LF 15/2022-2023 Ny vägtrafiklagstiftning
LF 14/2022-2023 Ändring av tjänstemannalagen
LF 13/2022-2023 Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen
LF 12/2022-2023 Ändringar i socialvårdslagstiftning med anledning av reformer i riket
LF 11/2022-2023 Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget
LF 10/2022-2023 Ändringar i kommunalbeskattningen 2023
LF 9/2022-2023 Ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar
LF 8/2022-2023 Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn
LF 7/2022-2023 Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs
LF 6/2022-2023 Landskapsfinansiering av medborgarinstitut
LF 5/2022-2023 Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter
LF 4/2022-2023 Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger
LF 3/2022-2023 Marknadskontroll inom miljöområdet
LF 2/2022-2023 Skydd för visselblåsare
LF 1/2022-2023 Blankettlag om sjuk- och invalidpension
LF 29/2021-2022 Tillgänglighetsdirektivet
LF 28/2021-2022 Ny klientavgiftslagstiftning
LF 27/2021-2022 Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion
LF 26/2021-2022 Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022
LF 25/2021-2022 Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 24/2021-2022 Extra indexjustering av studiestöd
LF 23/2021-2022 Förtidsröstning för väljare utanför Åland
LF 22/2021-2022 Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter
LF 21/2021-2022 Ändring av blankettlagen om utkomststöd
LF 20/2021-2022 Höjning av resekostnadsavdraget 2022
LF 19/2021-2022 Ändring av jaktlagen
LF 18/2021-2022 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022
LF 17/2021-2022 Inspektioner av fartygsavfall
LF 16/2021-2022 Ursprungsgarantier för energi
LF 15/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd
LF 14/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om posttjänster
LF 13/2021-2022 Ändring av tjänstemannalagen
LF 12/2021-2022 Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande
LF 11/2021-2022 Blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
LF 10/2021-2022 Ny serviceprocess för arbetssökande
LF 9/2021-2022 Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst
LF 8/2021-2022 Förvaltning på Åland av fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027
LF 7/2021-2022 Resebyråverksamhet
LF 6/2021-2022 Diskrimineringslagstiftning
LF 5/2021-2022 Näringsrätt och näringstillstånd
LF 4/2021-2022 Ändringar i samfundsbeskattningen 2022
LF 3/2021-2022 Ny blankettlag om foder
LF 2/2021-2022 Ändringar av ordningslagen och blankettlagen om privata säkerhetstjänster
LF 1/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling
LF 32/2020-2021 Personlig skyddsutrustning för konsumenter
LF 31/2020-2021 Aerosoler
LF 30/2020-2021 Utökad marknadskontroll
LF 29/2020-2021 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
LF 28/2020-2021 Fartygsavfall
LF 27/2020-2021 Upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar
LF 26/2020-2021 Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor
LF 25/2020-2021 Teknisk ändring i blankettlagen om privat social service
LF 24/2020-2021 Höjda landskapsandelar för 2021
LF 23/2020-2021 Individuella vattenmätare i hyreshus
LF 22/2020-2021 Ny blankettlag om fordon
LF 21/2020-2021 Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
LF 20/2020-2021 Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner
LF 19/2020-2021 Ändring av miljökonsekvensbedömningar
LF 18/2020-2021 Avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti
LF 17/2020-2021 Ändring av blankettlagar om socialvård