ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 100 av totalt 612 ärenden

Ärende-nr. Titel
LF 11/2022-2023 Kompensation till kommunerna för resekostnadsavdraget och grundavdraget
LF 10/2022-2023 Ändringar i kommunalbeskattningen 2023
LF 9/2022-2023 Ny landskapslag om finansiering av landsbygdsnäringar
LF 8/2022-2023 Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn
LF 7/2022-2023 Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs
LF 6/2022-2023 Landskapsfinansiering av medborgarinstitut
LF 5/2022-2023 Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter
LF 4/2022-2023 Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger
LF 3/2022-2023 Marknadskontroll inom miljöområdet
LF 2/2022-2023 Skydd för visselblåsare
LF 1/2022-2023 Blankettlag om sjuk- och invalidpension
LF 29/2021-2022 Tillgänglighetsdirektivet
LF 28/2021-2022 Ny klientavgiftslagstiftning
LF 27/2021-2022 Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion
LF 26/2021-2022 Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022
LF 25/2021-2022 Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 24/2021-2022 Extra indexjustering av studiestöd
LF 23/2021-2022 Förtidsröstning för väljare utanför Åland
LF 22/2021-2022 Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter
LF 21/2021-2022 Ändring av blankettlagen om utkomststöd
LF 20/2021-2022 Höjning av resekostnadsavdraget 2022
LF 19/2021-2022 Ändring av jaktlagen
LF 18/2021-2022 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022
LF 17/2021-2022 Inspektioner av fartygsavfall
LF 16/2021-2022 Ursprungsgarantier för energi
LF 15/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd
LF 14/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om posttjänster
LF 13/2021-2022 Ändring av tjänstemannalagen
LF 12/2021-2022 Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande
LF 11/2021-2022 Blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
LF 10/2021-2022 Ny serviceprocess för arbetssökande
LF 9/2021-2022 Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst
LF 8/2021-2022 Förvaltning på Åland av fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027
LF 7/2021-2022 Resebyråverksamhet
LF 6/2021-2022 Diskrimineringslagstiftning
LF 5/2021-2022 Näringsrätt och näringstillstånd
LF 4/2021-2022 Ändringar i samfundsbeskattningen 2022
LF 3/2021-2022 Ny blankettlag om foder
LF 2/2021-2022 Ändringar av ordningslagen och blankettlagen om privata säkerhetstjänster
LF 1/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling
LF 32/2020-2021 Personlig skyddsutrustning för konsumenter
LF 31/2020-2021 Aerosoler
LF 30/2020-2021 Utökad marknadskontroll
LF 29/2020-2021 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
LF 28/2020-2021 Fartygsavfall
LF 27/2020-2021 Upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar
LF 26/2020-2021 Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor
LF 25/2020-2021 Teknisk ändring i blankettlagen om privat social service
LF 24/2020-2021 Höjda landskapsandelar för 2021
LF 23/2020-2021 Individuella vattenmätare i hyreshus
LF 22/2020-2021 Ny blankettlag om fordon
LF 21/2020-2021 Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
LF 20/2020-2021 Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner
LF 19/2020-2021 Ändring av miljökonsekvensbedömningar
LF 18/2020-2021 Avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti
LF 17/2020-2021 Ändring av blankettlagar om socialvård
LF 16/2020-2021 Temporära förändringar av studiestödet
LF 15/2020-2021 Ändringar i samfundsbeskattningen
LF 14/2020-2021 Servering av alkoholdrycker
LF 13/2020-2021 Ändring av tobakslagen
LF 12/2020-2021 Ändring av landskapslagen om studiestöd
LF 11/2020-2021 Blankettlag om sjuk- och invalidpension
LF 10/2020-2021 Ny blankettlag om utsäde
LF 9/2020-2021 Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar
LF 8/2020-2021 Ny offentlighetslagstiftning
LF 7/2020-2021 Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget
LF 6/2020-2021 Förlängning av temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut
LF 5/2020-2021 Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen
LF 4/2020-2021 Tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning
LF 3/2020-2021 Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola
LF 2/2020-2021 Växtskydd
LF 1/2020-2021 Anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning
LF 41/2019-2020 Beslut inom kulturbudgeten
LF 40/2019-2020 Yrkesförarkompetens
LF 39/2019-2020 Temporära bestämmelser om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning
LF 38/2019-2020 Tillägg i landskapslagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården
LF 37/2019-2020 Stöd för hållbart skogsbruk
LF 36/2019-2020 Upphävande av affärstidslag
LF 35/2019-2020 Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
LF 34/2019-2020 Audiovisuella medietjänster
LF 33/2019-2020 Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland
LF 32/2019-2020 Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken
LF 31/2019-2020 Höjning av kommunalskattesatsen för samfund 2020
LF 30/2019-2020 Kör- och vilotider samt användning av färdskrivare inom vägtrafiken
LF 29/2019-2020 Privata säkerhetstjänster
LF 28/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan
LF 27/2019-2020 Distansundervisning i grundskolan hösten 2020
LF 26/2019-2020 Pensionsbestämmelser för grundskolelärare
LF 25/2019-2020 Uppdatering av landskapslagen om gymnasieutbildning
LF 24/2019-2020 Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm
LF 23/2019-2020 Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen
LF 22/2019-2020 Teknisk ändring av familjevårdarlagen
LF 21/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
LF 20/2019-2020 Temporära förändringar av studiestödet
LF 19/2019-2020 Temporära förändringar av arbetslöshetsförmånerna
LF 18/2019-2020 Ekonomiskt stöd till kommunerna 2020
LF 17/2019-2020 Ändringar i körkortslagen
LF 16/2019-2020 Ersättning för olycksfall vid räddningsuppdrag
LF 15/2019-2020 Erkännande av yrkeskvalifikationer
LF 14/2019-2020 Diskrimineringslagstiftning