Lagmotion

Förkortas LM

Lagtingsledamöternas egna förslag kallas motioner. Motioner ska vara skriftliga och de kan undertecknas av en eller flera ledamöter.

Motioner väcks i regel av ledamöter som är i opposition eftersom de ledamöter som hör till regeringspartierna kan påverka regeringen direkt.

Det finns tre slag av motioner:

-lagmotioner
-budgetmotioner
-åtgärdsmotioner

Lagmotioner kallas de motioner som innehåller ett färdigt formulerat lagförslag. Lagmotioner kan väckas när som helst under den tid när lagtinget är församlat.
Lagmotion