ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 53 av totalt 53 ärenden

Ärende-nr. Titel
LM 4/2018-2019 Möjliggörande av kommunala samgåenden
LM 3/2018-2019 Ersättningar för olägenheter vid elavbrott
LM 2/2018-2019 Direktval av lantrådet
LM 1/2018-2019 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
LM 4/2017-2018 Ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland
LM 3/2017-2018 Ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland
LM 2/2017-2018 Ändring av ordningslagen för landskapet Åland
LM 1/2017-2018 Ändring av lagtingsordningen för Åland
LM 1/2016-2017 Ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vindkraftverk
LM 5/2015-2016 Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland
LM 4/2015-2016 Ändring av lagtingsordningen
LM 3/2015-2016 Ändring av kommunallagen, §§ 23 och 41
LM 2/2015-2016 Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering
LM 1/2015-2016 Ändring av kommunallagen
LM 1/2011-2012 Ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning
LM 6/2010-2011 Ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland
LM 5/2010-2011 Tobakslagen för landskapet Åland
LM 4/2010-2011 Ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet
LM 3/2010-2011 Ny lagtingsordning
LM 2/2010-2011 Ny lagtingsordning
LM 1/2010-2011 Sänkt åldersgräns för rösträtt i kommunalval
LM 4/2009-2010 Upphävande av landskapslagen om vissa grunder för landskapets hushållning
LM 3/2009-2010 Ändring av landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
LM 2/2009-2010 Ny barnomsorgslagstiftning
LM 1/2009-2010 Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet
LM 1/2008-2009 Ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd
LM 3/2007-2008 Ändring av 1 § landskapslagen om Ålands landskapsregering
LM 2/2007-2008 Folkomröstning om huruvida Europeiska unionens nya fördrag, det s.k. Lissabonfördraget, ska bli gällande i landskapet Åland
LM 1/2007-2008 Ändring av 30 § lagtingsordningen
LM 4/2005-2006 Ändring av lagtingsordningen
LM 3/2005-2006 Folkomröstning om frågan huruvida Europeiska unionens nya konstitutionella fördrag skall bli gällande i landskapet Åland
LM 2/2005-2006 Ändrad ledningsstruktur inom landskapsregeringens centralförvaltning
LM 1/2005-2006 Ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
LM 8/2004-2005 Ändring av landskapslagen om fornminnen
LM 7/2004-2005 Lagstiftning mot diskriminering
LM 6/2004-2005 Förslag till ändring av 13 § tjänstemannalagen för landskapet Åland
LM 5/2004-2005 Förslag till blankettlagstiftning om likabehandling
LM 4/2004-2005 Ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse
LM 3/2004-2005 Förslag till blankettlag om förvaltningslag
LM 2/2004-2005 Ändring av landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt
LM 1/2004-2005 Ändring av landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av landskapsstyrelsen
LM 3/2003-2004 Ändring av hyreslagen för landskapet Åland
LM 2/2003-2004 Ändring av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland
LM 1/2003-2004 Ändring av hyreslagen för landskapet Åland
LM 4/2002-2003 Ändring av landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland
LM 3/2002-2003 Ändring av hyreslagen för landskapet Åland
LM 2/2002-2003 Ändring av körkortslagen för landskapet Åland
LM 1/2002-2003 Ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland
LM 1/2001-2002 Landskapslag om rådgivande folkomröstning angående frågan om vårfågeljakten skall fortsätta på Åland
LM 1/2000-2001 Ny plan- och bygglag för landskapet Åland
LM 3/1999-2000 Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet
LM 2/1999-2000 Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd
LM 1/1999-2000 Landskapslag om tillämpning av lagen om bostadsrättsbostäder